Slide background
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Slide background
Studia nawet w 1,5 roku
Slide background
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Slide background
Akademia technologii Microsoft
Slide background
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВЕ ДОРАДНИЦТВО

Навчаючись за цією спеціальністю, студенти здобувають знання та практичні навички у царині податкового права – в широкому розумінні цього поняття. Вони одержують необхідні компетенції та вміння, що стосуються бухгалтерського обліку товариств, одноосібної підприємницької діяльності, одиниць сектора державного фінансування, а також т.зв. «третього сектора» головно у польському контексті, а в обмеженому обсязі – також у міжнародному контексті.

Вони дізнаються як про технічні аспекти встановлення та нарахування безпосередніх податків (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток юридичних осіб та ін.) та посередніх (податок на додану вартість товарів та послуг, акцизний податок) а також місцевих податків (податок від власників нерухомостей).

Буде докладно обговорено спрощені форми бухгалтерського обліку у підприємницькій діяльності (податкова картка, зареєстрована договірна ставка, податкова книга прибутків та видатків). Окрім цього випускники здобувають практичні навички щодо податкової оптимізації, що проводиться відповідно до законодавства. Вони матимуть необхідні знання із бухгалтерського обліку, що гарантують доповнення компетенції.

ЧОГО ВИ НАВЧИТЕСЬ

Навчаючись за тією спеціальністю, Ви можете дізнатися і зрозуміти, як діє сучасна податкова система Польщі, а також пізнати окремі аспекти міжнародної податкової системи.

Ви дізнаєтесь про:

 • способи встановлення, документації та нарахування ставок податків від доходів (фізичних та юридичних осіб), а також про те,як уникати подвійного оподаткування
 • спрощені форми бухгалтерського обліку у підприємницькій діяльності
 • нарахування та документацію, пов’язану із податком на додану вартість (ПДВ), а також акцизним податком,
 • оподаткування у повній бухгалтерії, у тому числі про поточні та відкладені податки.

Отримані знання дозволять Вам виконувати роботу з дорадництва щодо форм, методів і обсягів оподаткування окремих видів підприємницької діяльності. Предмети, що вивчаються за даною спеціальністю, містять практичні інформації, що постійно пристосовуються до змін у правилах та змін стандартів, як на польському, так і на міжнародному фінансовому ринку.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРЕДМЕТИ

 • Міжнародні врегулювання у галузі податкового права
 • Польська податкова система та податкове право
 • Безпосередні податки
 • Посередні податки
 • Податкові оптимізації та податкове дорадництво
 • Внутрішній аудит та економічна ревізія
 • Податковий бухгалтерський облік та податкові оптимізації

ВИ МОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ НА ТАКИХ ПОСАДАХ

Ставши випускником за цією спеціальністю, Ви будете готові почати роботу у податкових відділах, комерційних фірмах, державних підприємствах та у благодійних установах, а також у фірмах, що спеціалізуються у наданні послуг у царині податків та податкового дорадництва та у наш час гарантують багато робочих місць.

Ви зможете працювати на таких посадах, як:

 • податковий дорадник,
 • бухгалтер з питань податків,
 • головний бухгалтер,
 • фінансовий аналітик з питань податків.

Ваші знання і вміння особливо знадобляться при роботі на оперативних та керівних посадах як у галузі податків, так і бухгалтерії.

Одержані Вами практичні компетенції дозволять Вам зайнятися підприємницькою діяльністю та вести бухгалтерію, із використанням знань та практичних навичок у польському та міжнародному контексті.