Slide background
Najlepsza uczelnia w Małopolsce
w rankingu pracodawców WPROST
Slide background
Studia nawet w 1,5 roku
Slide background
Kompetencje potwierdzone certyfikatami
Slide background
Akademia technologii Microsoft
Slide background
Kształcimy praktycznie
specjalnosc-gry

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ПОДАТКИ У ПРАКТИЦІ ФІРМИ

Навчаючись за цією спеціальністю, студенти здобувають необхідні знання у царині бухгалтерського обліку та податків, бухгалтерського обліку товариств, одноосібної підприємницької діяльності, одиниць сектора державних фінансів, а також т.зв. «третього сектора». Знання про бухгалтерський облік буде доповнено проблематикою податків (ПДВ, податок від доходів фізичних осіб, податок від доходів підприємств, а також місцевий податок). Зокрема важливим є взаємне доповнення проблематики бухгалтерського обліку і податків, що для нинішнього ринку має особливе значення Особливу увагу приділяємо розв’язанню практичних проблем, із якими стикаються підприємці, а також працівники бухгалтерсько-податкових відділів. У процесі навчання переважають активні форми занять, зокрема практичні заняття з використанням методів вивчення проблеми, заняття із активним обговоренням матеріалу, семінари, заняття у комп’ютерних класах та майстер-класи практиків.

Програму навчання побудовано шляхом консультацій з роботодавцями – вона відповідає їхнім потребам.

ЧОГО ВИ НАВЧИТЕСЬ

Навчаючись за цією спеціальністю, Ви можете дізнатися і зрозуміти, як діє сучасна система бухгалтерського обліку, яка становить основу управління одиницями, а також як діє податкова система одиниці. Ви дізнаєтесь:

 • як заснувати фірму із різними формами підприємницької діяльності – від одноосібної підприємницької діяльності до товариства із великими капіталовкладеннями,
 • як вести спрощений бухгалтерський облік (податкова картка, зареєстрована договірна ставка, податкова книга прибутків та видатків), а також повну бухгалтерію,
 • як вилічити та відрахувати ПДВ, податок від доходів фізичних осіб, податок від доходів підприємств, як підготувати фінансову звітність відповідно до MSSF, а також дізнаєтесь про те, які є механізми контролю щодо цих податків

Предмети спеціальності містять у собі практичні інформації, що змінюються відповідно до впровадження нових норм і стандартів.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРЕДМЕТИ

 • Фінанси
 • Фінансовий бухгалтерський облік
 • Податковий бухгалтерських облік
 • Спрощені форми ведення обліку підприємницької діяльності
 • Управлінський бухгалтерський облік, облік коштів
 • Безпосередні податки у підприємницькій діяльності
 • Фінансова ревізія
 • Бухгалтерський облік малої фірми
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Обслуговування фінансово-бухгалтерських систем

ВИ МОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ НА ТАКИХ ПОСАДАХ

Випускники, які освоїли цю спеціальність, готові працювати в:

 • фінансово-бухгалтерських відділах,
 • податкових відділах одиниць підприємництва,
 • фірмах, що спеціалізуються у цій діяльності.

Знання та вміння випускників дуже знадобляться при займанні ними керівних посад у царині управління. Одночасно вони дозволять їм займатися власною підприємницькою діяльністю із використанням знань та вмінь у царині бухгалтерського обліку та податків.

БІЗНЕС-ПАРТНЕР ФАКУЛЬТЕТУ